📄 Solicita tu Diagnóstico Online Gratuito de manera muy sencilla>

 

Dimonis, gloses, beneides, espinagades y foguerons llenan de vida y color los pueblos de la Part Forana cada enero con motivo de San Antoni, una de las fiestras tradicionales más importantes y con más arraigo de Mallorca.

Uno  de los elementos mas conocidos de Sa Festa , son las «gloses», que forman un legado impotante de la cultura popular mallorquina. Aqui he recogido unas cuantas

Sant Antoni gloriós
de Viana anomenat
sigau nostro advocat
de tot perill guardau-mos.

Sant Antoni para lloves
per dins mates i clapers
per guanyar quatre doblers
per comprar sabates noves.

Sant Antoni va per mar
sonant una campaneta
amb sa seva guitarreta
tots es peixos fa ballar.

Noltros som una quadrilla
que venim a refrescar
tant si es Toni com Tonina
sa botella m’heu de dar.

Sant Antoni de Viana
dia desset de gener
qui beu primer i darrer
sempre beu de bona gana.

 

¡¡¡ Molts d, anys a tots els Tonis i Tonines , i  no vos oblideu de dur a beneïr els animalets que tengueu per casa!!!